Ana Sayfa Yaşam 23 Aralık 2017 120 Görüntüleme

Hacizlere karşı dava açma süresi uzatıldı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri'nde yapılan yeni düzenlemede, ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere borçlu tarafından açılmasına olanak tanınan karşı davanın süresi, yeni dönemde 15 güne çıkarıldı.

Yapılan düzenlemeye göre, belirlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı dava açma süreleri yeni yılda 7’den 15 güne yükseltildi.

Maliye Bakanlığının Tahsilat Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği bugün Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyu ve vatandaşlarla paylaşıldı.

Düzenlemeye göre; yeni dönemden itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre değişiklik yapılan ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı 2 hafta yani 15 gün içerisinde dava açılabilecek. Geride bırakmak üzere olduğumuz 2017 yılında bu süre 7 gündü.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na tabi kamu idareleri ile bu idarelerin bünyesinde yer alan döner sermaye kuruluşlarının, Kamu İhale Kanunu kapsamına dahil olan işletmelerin, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na dışında kalan ve 4734 sayılı kanun çerçevesinde yer almayan kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve işletmelerin (mesleki kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) 2 bin TL’nin üzerindeki hak ediş ödemeleri esnasında, hak eden kişilerin vergi dairelerine süresi geçmiş borçlarının olmadığıyla ilgili belge aramaları zorunluluğu şart koşuluyor. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile yeni dönemden itibaren geçerli olmak üzere düzenleme çerçevesine dahil olan idareler genişletildi.

Hak eden kişilerin borcunun olması durumunda, gerçekleşecek ödemelerden borçları düşürülerek ilgili vergi dairesine transfer edilecek.

Düzenlemede, maden ve silah ruhsatları alımında da “vergi borcu bulunmaması” şartı aranma uygulamasında değişikliğe gidilmezken, uygulamanın aynen devam edilmesine karar verildi.

Etiketler:


Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?